The sayings of zhuang zi

Tsai Chih Chung, ASIAPAC, Singapore, 1989