Le cosmologie cinesi

Zheng Wenguang, Xi Zezong, a cura di Giuseppina Marchionne, Ubaldini Editore-Roma, 1978