Cina

Kuan Yu-Chien, Petra Haring-Kuan, Edizioni Futuro, 1988